Platnost stránky vypršela! cz.mfirma.eu

Váš web je stále na serveru cz.mfirma.eu, ale není viditelný na Internetu pro ostatní uživatele. Abyste mohli celkově využívat všechny funkce našich stránek, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Ok

Tipy na výlety


Čertovy hlavy
Na pískovcovém bloku nad obcí Želízy.
Reliéfy dvou hlav pohádkových bytostí, připomínajících snad čerty, vytesané do dvou skalních bloků.
Práce sochaře Václava Levého ze 40. let 19. stol.
Jedny z největąích lesních skulptur tohoto sochaře.

Čertovy hlavy
Čertovy hlavy
Klácelka
Klácelka

Klácelka
V pískovcovém bloku nad údolím říčky Liběchovky, 2 km severně od obce Liběchov.
Umělá jeskyně s reliéfy od liběchovského sochaře Václava Levého.
Je sloľena ze dvou částí. První část, prostor před jeskyní, nazývána Blaník. Za ľeleznou brankou jsou vytesány heroické postavy z naąich národních dějin (v křesle dřímající vůdce blanického vojska Zbyněk ze Zásmuk, vůdci husitských vojsk Jan Žiľka a Prokop Holý, spící blanické vojsko a trpaslíci, kteří pro ně kovají zbraně). Druhá je vlastní umělá jeskyně Klácelka, přístupná bohatě zdobeným portálem.
Podél stěn jsou kamenné lavice, prý zde stával i kamenný stůl. Stěny zdobeny reliéfy z bajky F. M. Klácela Ferina liąák a z předloh francouzského karikaturisty Grandvilla. Ve zvířecích postavách zpodobněny symboly některých lidských vlastností (slabostí). Na stěně naproti vchodu byl vytesán letopočet 1845, datum vzniku této památky. Na blízké skalce vytesán kalich.
Památka je poąkozena vandaly.

Kokořín
Kokořín

Hrad Kokořín leží na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem, severně od stejnojmenné obce, uprostřed chráněné krajinné oblasti.První listinné zmínky o Kokoříně pocházejí z roku 1320, kdy kokořínský statek získal směnou od Jindřicha z Osměchova Hynek Berka z Dubé. Ten - zřejmě také v polovině 14. století - zde nechal vybudovat hrad.

 

Harfenice
Harfenice

 Harfenice
Pískovcový blok nacházející se cca 2 km severozápadně od Želíz, při široké lesní cestě. Na skále jsou zpodobněny reliéfy lidských hlav, vedle nich pak jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou.

Máří Magdalen
Máří Magdalen

Maří Magdaléna
Jeskyňka vytesaná v pískovcové skalce zhruba 1 km jižně od Harfenice.

Had
Had

Had
Pískovcová skalka při rozcestí značených cest, 2,5 km severozápadně od Želíz. Je na ní vytesán reliéf hada přeťatého sekerou.

Hrad Houska
Hrad Houska

 

Hrad Houska

Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého syna Houseka.Hrad Houska leží v katastru obce Blatce, asi 9 km jižně od Doks (Máchovo jezero), okres Česká Lípa.

 

Mělník
Mělník

MĚLNICKO
Zdejší příjemné klimatické podmínky, proměnlivá krajina a četné architektonické
památky vytvářejí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou, pozná-
vací turistiku, pěší i cyklistické výlety. Návštěva Mělnicka potěší každého,
koho okouzluje rozmanitost české krajiny a kdo obdivuje dovednosti a um
našich předků, tak jak se nám dochovaly ve význačných památkách
nebo v lidové architektuře.

ZÁMEK MĚLNÍK
Mělnický zámek prochází v posledních letech
obnovou, která jej proměňuje v reprezentativní
šlechtické sídlo. Nebylo jím vždy,
určitou dobu např. sloužil pouze jako provozní
hospodářský objekt. Současní majitelé
zámku – manželé Lobkowiczovi – zpřístup-
ňují návštěvníkům některé jeho atraktivní
prostory, zajímavé jsou především vinné
sklepy ze 14. století, kde máte možnost degustace
vín z produkce zámeckého vinařství.
Veřejnosti přístupné jsou i interiéry s umě-
leckými sbírkami.
Vinice sv. Ludmily pod zámkem tvoří neodmyslitelnou
součást mělnického panoramatu a připomíná to, co je pro Mělník
nejtypičtější – pěstování vinné révy a vinařství. Počátky vinařství spojujeme
se jmény sv. Ludmily a sv. Václava, hlavní rozkvět pak s vládou Karla IV.


CHRÁM SV. PETRA A PAVLA
Chrám slouží především církevním účelům, ale každý má možnost nahlédnout
do krásného interiéru tétovýznamné architektonické památky,jejíž stavební vývoj započal již na přelomu
10. a 11. století. Kostelem pravidelně zní hlas varhan při cyklu letních chrámových koncertů, budete-li v tuto
dobu poblíž, nenechte si tento výjimečný zážitek uniknout. 

Návštěvu zdejší kostnice doporučovat
ani není třeba. Je vyhledávaným
cílem návštěvníků, které láká poněkud morbidní prostředí krypty. Zde
v letech 1915 – 1919 odborně prozkoumal a srovnal ostatky 10 – 15 000
osob antropolog prof. Jindřich Matiegka.


REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
Objekt bývalého kapucínského kláštera na mělnickém náměstí se po celkové
rekonstrukci stal sídlem muzea. Expozice mělnického muzea se sna-
ží zachytit poměrně široké spektrum života v mělnickém regionu jak v minulosti,
tak i v současnosti. Navíc má toto muzeum dvě specializace
– historii výroby kočárků v Čechách a české vinařství, které jsou svým způ-
sobem unikátní a to se obráží i v řešení expozic (vinařství se nachází v autentických
sklepích z 2. pol. 14. století, expozici kočárků je věnován nedaleký
samostatný objekt).

Nelahozevez
Nelahozevez

ZÁMEK NELAHOZEVES
Tato renesanční stavba, budovaná od roku 1553 pro Floriana Griespeka
z Griespachu a dokončená roku 1614, se řadí k nejpozoruhodnějším a nejpokročilejším
výtvarným projevům 2. poloviny 16. století, a to nejen v Čechách,
ale i ve střední Evropě. Od roku 1623 je v rukou roudnické větve
Lobkowiczů. V zámku je zpřístupněna jedinečná expozice Umění šesti
století, představující vynikající umělecká díla z lobkowiczkých sbírek.
Na zámku se každoročně koná festival Dvořákova hudební Nelahozeves
na počest tohoto světoznámého skladatele, který se v podzámčí roku
1841 narodil.

Bezděz
Bezděz


HRAD BEZDĚZ
Hrad byl založen Přemyslem Otakarem II. v roce 1260 a jako královský hrad slou-
žil až do roku 1588. Po smrti Přemysla Otakara v roce 1278 byl na Bezdězu vězněn
svým poručníkem Otou Braniborským spolu se svou matkou Kunhutou
mladý český král Václav II. Na hradě se vystřídalo několik pánů a v roce 1662 byl
přeměněn na klášter benediktinů. Po zrušení kláštera Josefem II. byl hrad defi-
nitivně opuštěn a rychle podléhal zkáze. V 19. století se hrad stává inspirací pro
mnoho romantických umělců (např. pro K. H. Máchu, který jej navštívil celkem
šestkrát). Dnes láká návštěvníky hradu především umělecky cenná raně gotická
kaple. Prohlídka hradu trvá asi jednu hodinu včetně výstupu na Velkou věž, odkud
je nádherný panoramatický výhled do kraje. Na Bezděz vede červeně zna-
čená turistická cesta (7 km z Doks), případně lze použít i autobus nebo vlak.


Máchovo Jezero
Máchovo Jezero

Romantická krajina v okolí Máchova jezera láká návštěvníky odnepaměti. Tajemné rokle, bizardní skalní útvary a rozlehlá vodní plocha představují inspiraci pro umělce a ráj odpočinku pro všechny návštěvníky. Máchův kraj je jedinečný širokou nabídkou příležitostí k trávení volného času. Můžete navštívit zříceniny středověkých hradů (Bezděz, Houska, Kokořín, Lemberk), využít husté sítě cyklostezek nebo celý den proležet na krásné pláži u jezera.

                                          A ještě mnoho dalšího zde lze vidět :)